Contact

CONTACT

T H A N K  YOU 


FOR YOUR VISIT 

 

wish you a great day 

JAG BRINNER FÖR MITT YRKE OCH HAR EN STARK PASSION FÖR DET JAG GÖR.Som formgivare skapar jag mönster design för textila material, tryck-saker & bruksföremål. Färgsätter och visualiserar mitt arbete kommersiellt.KATARINA HJALMARSSON